Головна | Бiографiя | Опублiкованi працi | Фотографiї | Дипломи та нагороди | Посилання з туркологiї | Фронтовi листи батька | Контакти
На cайтi

Бiографiя
Опублiкованi працi
Фотографiї
Дипломи та нагороди
Посилання з туркологiї
Фронтовi листи батька
Контакти

Пробки на Яндекс.Картах

Опублiкованi книги


ІГОР ФЕДОРОВИЧ ЧЕРНІКОВ: Бiографiя

Черніков Ігор Федорович – український сходознавець-турколог, дослідник та педагог.

ІГОР ФЕДОРОВИЧ ЧЕРНІКОВ — один з перших вітчизняних сходознавців повоєнного часу, дослідник історії республіканської Туреччини та діяльності її засновника і будівничого Мустафи Кемаля Ататюрка, українсько-турецьких взаємин, міжнародних відносин на Близькому і Середньому Сході, актуальних проблем орієнталістики. Доктор історичних наук (1985). Професор всесвітньої історії (2006).

Народився 1 січня 1931 p., у с. Піски Лохвицького р-ну Полтавської обл. у родині службовця-агронома. Батько – капітан Червоної Армії, брав участь в обороні Києва (липень-вересень 1941 р.), загинув на фронті, а Ігор – школяр-підліток був евакуйований разом з матір'ю, лікарем за фахом, до м. Андижана, що в Узбекистані. Там він отримав можливість ознайомитись з життям та звичаями народів Сходу, вивчати у середній школі узбецьку мову.

Відомо, що ця мова належить до тюркських мов, вона близька до турецької. Вивчав її у середній школі Андижана за підручником “Узбек тили укиш китоби” – Ташкент, 1941. Перебуваючи в аспірантурі Ін-ту історії АН УРСР (1957-60 р.р.), студіював “Учебник турецкого языка Ш.С. Айлярова. Под редакцией академика В.А. Гордлевского – М., 1954”.

Протягом 1942-1944 р.р. під час канікул влітку й восени виїжджав у складі учнівських бригад до місцевих колгоспів для збирання бавовни. Тоді ж працював на гренопарашутному заводі, за що отримав подяку й грошову винагороду, яка була передана у фонд оборони.
Захопився філателією – збиранням вітчизняних і зарубіжних поштових марок для колекції. Брав участь в обласних шкільних олімпіадах з літератури та історії.

Отже, бувши чистим гуманітарієм, він вже в шкільні роки виявляв жвавий інтерес до подій зовнішньополітичного характеру. І не випадково, що на момент закінчення ним із срібною медаллю середньої школи № 39 м. Миколаєва на запитання кореспондента обласної газети «Південна Правда» (9 липня 1949 р.) до групи випускників – «А які Ваші подальші плани?». І. Черніков – однозначно відповів: «Міжнародні відносини – це найголовніше, що мене цікавить». Вже через три тижні він, користуючись тодiшнiми пільгами, був без вступних екзаменів прийнятий на 1-й курс факультету міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка. А навчання у ньому завершив з відзнакою у 1954 р., отримавши спеціальність: «Історик - міжнародник» та «референт-перекладач».

Протягом 1954-57 pp. – учитель історії у двох київських середніх школах з викладанням деяких предметів англ. мовою. Давав уроки Нової історії зарубіжних країн англійською мовою у 8-х – 9-х класах. У 1957-60 p.p. був аспірантом Інституту історії АН УРСР. Науковий керівник — видатний український сходознавець, доктор історичних наук, проф. А.П. Ковалівський (1895-1969). У грудні 1962 р. відбувся захист кандидатської дисертації Чернікова І.Ф. на тему: «Радянсько-турецькі відносини в 1923-1935 pp.", в якій значна увага приділялась українсько-турецьким взаєминам. А першим офіційним опонентом був тодішній патріарх радянської туркології – доктор історичних наук, проф. А. Ф. Міллер (1901-1973).

Після аспірантури І. Ф.Черніков працював у тому ж Інституті у відділах: загальної історії і міжнародних відносин, нової і новітньої історії зарубіжних країн, історії країн зарубіжного Сходу на посадах: молодший науковий співробітник (1960-63 pp.), старший науковий співробітник (1964-78 pp.).

У 1978 р. переведений до новоствореного академічного Інституту соціальних і економічних проблем зарубіжних країн (з 1992 — по 201 3 pp. — Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України). У 1978-92 pp. — завідувач відділом країн, що розвиваються. З 1993 до 2000 pp. працював головним науковим співробітником. У 2005-06 pp. — старший науковий співробітник Інституту сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України.

Брав участь, виступав з доповідями і повідомленнями на міжнародних наукових форумах: колоквіумі «Стамбул — центр розвитку культур балканських, середземноморських, східних і слов’янських народів» (Стамбул, Туреччина, жовтень 1973 p.); IV конгресі істориків-балканістів (Анкара, Туреччина, серпень 1979 p.); симпозіумі ЮНЕСКО «Ататюрк — засновник Турецької республіканської держави» (Париж, Франція, грудень 1981 p.); Під час наукового відрядження по лінії ЮНЕСКО, в рамках якого ним була прочитана лекція «60 річчя Українсько-Турецького договору про дружбу і братерство від 2 січня 1922 р.» — (кафедра політичних наук Босфорського університету Стамбула, жовтень 1983 p.).

Був співголовою міжнародного семінару, організованого Інститутом орієнталістики Чехословацької Академії наук у Празі з Інститутом соціальних і економічних проблем зарубіжних країн АН УРСР (жовтень 1988). Відвідував щомісячні орієнталістичні семінари у кабінеті-бібліотеці імені академіка В.О. Гордлевського (1876-1956) Інституту сходознавства AH СРСР (Москва, 1978), сходознавчі читання академіка А.Ю. Кримського (1871-1942), міжнародні наукові конференції у Києві (протягом 2003-12 pp.).
Автор 230 наукових і науково-популярних праць, опублікованих в Україні, РФ, Туреччині, Франції, Великій Британії, Румунії. Крім цього протягом останнього часу до видавництв Енциклопедії історії України та Енциклопедії сучасної України, передані рукописи ще низки його статей.Ігорю Федоровичу вдалося сформувати орієнталістичну групу, у склад якої увійшли:
турколог Н.М. Ксьондзик – автор рецензії на публікацію Чернікова “Turkiye Cumhuriytinin Kurucusu ve Insaatci Mustafa Kemal Ataturk” (Мустафа Кемаль Ататюрк – засновник і будівничий республіканської Туреччини) – Київ, 2015, 56 с. // “Східний світ”, 2015, № 2, С. 150-151; турколог Н.І. Мхитарян; арабіст й турколог С.Є. Гуцало; ісламознавець С.В. Нетеса, кіпріотолог А.Ф. Латюк, палестинознавець Ю.Т. Шевченко, африканіст М.А. Меленевський.

І хоча не всі з них своєчасно захистили кандидатські дисертації, все ж тривале заняття Сходом залишило у кожного з них незабутні враження. Близько трьох десятків разів довелося виступати Чернікову І.Ф. в якості офіційного та неофіційного опонента на захистах кандидатських і докторських дисертацій, бувши неодмінно протягом багатьох років членом спеціалізованих учених рад Інституту міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка, Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Ін-ту сходознавства імені А.Ю. Кримського НАНУ.

Черніков І.Ф. згадується у таких виданнях, як:
-Ковалівський А. Вивчення Сходу в Харківському університеті та Харкові у XVIII-XX віках // Антологія літератур Сходу. Упорядкування, вступна стаття та примітки доктора історичних наук, професора А. Ковалівського. — Харків, 1961, С. 96;
-Фалькович И.М. К истории советского востоковедения на Украине // “Народы Азии и Африки”. — Москва, 1966. № 4, С. 276;
-Пріцак О. Орієнталістика // Енциклопедія Українознавства. Париж — Нью-Йорк, 1966, Т. 5, С. 1872;
-Миллер А.Ф. Турция // Советская историческая энциклопедия. — М., 1973, Том 14, С.596;
-Наші лауреати. Присудження премій імені видатних вчених України. ЧухноА.А. Пархомчук Станіслав Максимович, Мацейко Юрій Михайлович. Черніков Ігор Федорович // Вісник Академії наук Української РСР, 1975, № 6, С. 110-112;
-Милибанд С.Д. Биобиблиографический словарь отечественних востоковедов с 1917 г. — Москва, 1995. Вып. 2, кн. 2. С. 608-609;
-Циганкова Е.Г., Нагайчук В.І. Ігор Федорович Черніков — історик Туреччини, І.Ф. Чернікову — 80 років // Східний світ, 2010, №4, С. 213-216.
-Юрій Пахомов — академік НАН України, директор Ін-ту світової економіки і міжнародних відносин НАН України; Леонід Лещенко — доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Ін-ту світової економіки і міжнародних відносин НАН України. До ювілею Ігоря Федоровича Чернікова // Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. Вип. 2 (51). — Київ, 2010, С, 3-7.
-Ковальчук О.О. До 80-річчя доктора історичних наук, професора І.Ф. Чернікова //УІЖ, 2011, №4, С. 232-233; її ж.
-«Черніков Ігор Федорович» // Енциклопедія історії України, Т.10 — Київ, 2013, С. 528;
-Циганкова Е. «Черніков Ігор Федорович» // «Сходознавство і візантологія в Україні в іменах». Біобібліографічний словник. – К. 2011, С. 236-237.

І.Ф. Черніков — лауреат премії АН УРСР імені Д.З. Мануїльського (1975). Нагороджений трьома медалями.

5 липня 1949 p. І. Черніков був нагороджений шкільною срібною медаллю «За відмінні успіхи та зразкову поведінку», що дало йому право поступити на ф-т міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка без вступних екзаменів.

20 грудня 1982 р. він був нагороджений медаллю «В пам’ять 1500-летия Києва», а 6 лютого 1984 р. був нагороджений медаллю «Ветеран труда» - «За долголетний добросовестный труд».

Лютий 1966 р. Головна редколегія Української радянської енциклопедії (УРЕ) в особі її Голови академіка АН УРСР М.П. Бажана (1904 - 1983) висловила Чернікову І.Ф. вдячність за плідну участь (підготовлено 24 статті, з них — «Алжир» й «Туніс-великого обсягу») «у створенні першої багатотомної Енциклопедії українського народу»;

Грудень 1981 р. Постійне Представництво Туреччини при ЮНЕСКО надіслано Чернікову лист: «Дорогий проф. І.Ф. Черніков! Прийміть щиру вдячність за Вашу участь у Міжнародному симпозіумі — 100 річчя засновника сучасної Турецької держави Ататюрка. Ваш особистий блискучий («the very brilliant») внесок у цю справу відчутно підвищує значення цього зібрання...».У 1958-2008 рр. був одружений, має двох дітей – дочку і сина та двох онуків. Дочка – Локшина Олена Ігорівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувачка відділом у Національній Академії педагогічних наук України. Син – Черніков Федір Ігоревич – фахiвець iнформацiйних технологiй. Онука – Локшина Юлія В’ячеславівна – магістр Інституту міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Онук – Черніков Максим Федорович – учень Київського ліцею.

Закачати брошуру Опублiкованi працi ЧЕРНIКОВА I.Ф.Головна | Бiографiя | Опублiкованi працi | Фотографiї | Дипломи та нагороди | Посилання з туркологiї |

(C) Чернiков Ігор Федорович: Доктор історичних наук, Профессор